Bagiruang Space

Perlukan ruang untuk mengadakan program/aktiviti/perjumpaan/Mesyuarat/kelas. Bagiruang space menyediakan ruang yang santai dan berpatutan. Dilengkapi dengan WiFi dan peralatan audio dan projector.